Follow by Email

13 Şubat 2012 Pazartesi

Bizi Kısıtlayan İnançları Kısıtlayabilmek

Şimdiye kadar bireysel farkındalığınızı arttırmanıza yardımcı olacak iki ayrı teknikten bahsettim. Bunlardan biri yaşam koçluğu diğeri ise nefesti. Bugünkü yazımda ise ilginizi çekeceğini düşündüğüm Theta Healing tekniğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu iyice bilmenizi isterim ki şu anki yaşadıklarınız sahip olduğunuz olumlu ya da olumsuz inanç ve duyguların ürünüdür. Yaşamınızda farkında olarak kuvvetlendirdiğiniz, en çok yöneldiğiniz olaylar, deneyimler hayatınızı şekillendirmekte, kısıtladıklarınız ise yaşamınızda engeller ve bloklar olarak kendini göstermektedir. Bunun sebebi; bizi biz yapan inanç ve duygularımızın %95’ inin bilinçaltında depolanması, sadece ve sadece %5’ inin bilincimiz dahilinde olmasıdır. Yaşamınızda engellere ve bloklara sebep olan duygu ve inançlarınızı kısıtladığınızda, yaşamınızın her yanında bolluk enerjisini deneyimlersiniz. ThetaŞifa Tekniği ile farkında olmadığınız, sizi limitleyen inanç ve duyguları farkedebilir ve yaşamınızda bilinçli olarak bolluğu yaratabilirsiniz. Önce, negatif ve kısıtlayıcı duyguları ve inançlarınızı nasıl depoladığınızı, sonra bunları nasıl değiştirebileceğinizi keşfedersiniz. Hayatınızda olumlu bir açı getirmek, kendimizi daha iyi tanımak için bu çalışma size iyi bir fırsat yaratabilir. Theta Healing derin, güçlü meditasyon ve dualarla evrendeki yaşam enerjisini kullanarak; bilinçaltı ve bilincinizdeki kısıtlanmış inançları anında değiştirebileceğiniz, hayatınızda arzuladığınız her ne var ise yaratabileceğiniz bir yöntemdir. Aynı zamanda uygulaması çok kolay ve çok yönlü bir tekniktir. Theta Healing tekniğinde üç yardımcı teknik kullanılmaktadır. Birincisi yaratımın ve öğrenmenin en etkili olduğu Theta halinde kalabilmeyi sağlayan theta meditasyonu, ikincisi inançlarınızın değişimini anında test edeceğiniz kas testi (kinesiyoloji) üçüncüsü ise İmgeleme (gözlemleme) tekniğidir. Şimdi bu tekniklerin üzerinden kısaca geçelim. Ama önce şu Theta hali denilen şey nedir ona bakalım; Theta Healing tekniğinde beynin theta dalga boyunu deneyimlemesi kuvvetli bir meditasyon yöntemi gerçekleştirilmektedir. Beyin dalgalarının beta, alfa, theta, delta ve gamma olmak üzere beş ayrı frekans dalgası vardır. Bu beyin dalgaları devamlı hareket halindedirler. Yaptığınız ve söylediğiniz her şey beyin dalgaları ile düzenlenmektedir. Bilim adamları özelikle Alfa ve Theta aralığındaki bazı beyin frekanslarının kaygı deneyimleyen bireylerde stresi uzun süreli ve önemli derecede azaltarak yatıştırdığını, derin fiziksel rahatlamaya ve zihin berraklığına yardım ettiğini, sözel beceriyi ve sözel performans IQ’sunu arttırdığını, , canlı ve kendiliğinden gelen zihinsel söz sanatları hafızası ve yaratıcı imgeleme gücüne dayalı düşünmeyi harekete geçirdiğini, ağrıyı azalttığını keşfetmişlerdir. Çalışma sırasında Theta dalga boyunda kalma haline nasıl ulaşılabileceği gösterilir. Kinesiyolojiye gelince; düşünce ve inançlarımızın bir enerjisi vardır ve bu enerjinin bedende nasıl bir performans gösterdiğini kinesiyoloji (kas testi) ile kolayca izlenebilmektedir. Var olan inançlar için kaslar direnç göstermekte, var olmayanlar için ise direnç göstermemektedir. Kas testi ya parmaklarınız ya da bedeniz ile yapılır. İmgeleme (gözlemleme) tekniği ise; Theta Healing’in ana eylemlerindendir. Bildiğiniz gibi kuantum mekaniğine göre gözlemleme, eylemin sonuçlarını değiştirmektedir. İşte Theta Healing te bu kuantum mekaniği referans alınmaktadır. Bilimsel geçmişine kısaca bakacak olursak; Albert Einstein, Niels gibi bilim adamlarının bir mesai arkadaşı olan John Wheeler, yaradılışın nasıl olduğunu sorgulamıştır. Bilim adamları, John Wheeler’in teorisini test etmek için deneyi iki farklı yoldan gerçekleştirmişler. Işık iki paralel yarık arasından parlatılmış ve bir fotoğraf kâğıdının şeridine çarptırılmış. İlk olarak, fizikçiler foton dedektörleri fotonu yarıktan geçerken gözlemlemişler ve fotonların, parçacıklar halinde hareket ettiğini görmüşler. İkinci deneyde foton detektörleri kaldırılarak deney aynı tarzda tekrar yapılmış. Bu sefer fotoğrafa duyarlı kâğıt ışık parçacığı gibi davranmak yerine, dalga gibi hareket etmiş. Ve böylelikle ışığın hem parçacıkla hem de dalgalı ikili bir doğası olduğu anlaşılmış. Sonuç olarak gözlemleme şeklinin ışığın nasıl bir davranış çizeceğini etkilediği sonucuna varılmış. “Gözlem’e tepki verme” durumu evrensel boyutta da denenmiş. Bu deney dünyadan galaksi boyunca fırlatılan bir ışık kullanılarak yürütülmüş ve ışık, gözlemlenip gözlenmediğine bağlı olarak farklı şekilde tepki vermiştir. Gözlemin bizler doğmadan milyon veya milyarlarca yıl önce yaratılmış ışık parçacıklarını/dalgalarını etkilediği anlamı çıkmış. İşte buradaki gibi Theta tekniğinde de yaratım gözlemlenerek yani imgelenerekyaratmanın mümkün olduğu deneyimlenmektedir. . Bu anlatımı biraz daha basitleştirirsem; şifacı iyileşmenin olduğuna şahit olduğunda, bu gerçekliğe de taşınmaktadır. Theta Healing farklı tekniklerle kolayca çalışır. Bu yolla, koşulsuz sevgi enerjisine bağlanarak atalarınız veya melek rehberlerinizle irtibata geçme, güç hayvanınızla buluşma, sezgilerinizin kuvvetlenmesini ve evrenle bağlantınızı kuvvetlendiren DNA aktivasyonu, tezahür ettirme, geçmiş anıları iyileştirme, kırık ruhu onarma gibi çalışmaları kolayca yapılabilir ve bu şekilde evrenin diğer potansiyellerini kolayca deneyimleyebilirsiniz. Bence Theta Healing ile yapabileceğiniz en önemli çalışma size hizmet etmeyen düşünce ve inançlarınızı fark etmenizi sağlayan çalışmadır. Bu çalışma içerisinde size hizmet etmeyen inançlarınızı fark etmenizi kolaylaştıran güçlü koçluk teknikleri gösterilmektedir. Bu şekilde sizi bloklayan inançları kısıtlayarak hayatınızda bolluk, bereket, neşe ve sevgiyi arttırabilirsiniz. Sevgiler Arzu ve İstekleriniz Gerçeğinizi Oluşturur www.yourwishisyourreality.com sibel.kavunoglu@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder